Forretningsbetingelser
AiR Booking
Brugernavn:
Adgangskode:

Ønsker du at blive oprettet som bruger? Klik her:
 
Mobile Pay 20 70 55 86

Reg 6192 Konto 0010451396

 

Købsbetingelser - privatkunder

Klippekort
Afmelding senest kl. 14 dagen før, ellers mister man et klip.
 
Reklamationspligt
Hvis leverancen er i uoverensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køberindenfor senest 14 dage reklamere.
 
Fejl og mangler
For at påberåbe at en vare lider af fejl eller mangler, skal fejlen/manglenanmeldes tilAiR Pilatesså snart den er opdaget. Køber skal beskrivehvad fejlen/manglen består i, og på forlangende vise hvordan fejlen/manglen erforekommet. AiR Pilateser kun ansvarlig for fejl og mangler, derforekommer indenfor 2 år, efter salgstidspunktet.
 
AiR Pilates`s mangelansvar
Hvis det leverede ikke lever op til det aftalte, og forudsat at ovenstående eropfyldt, har AiR Pilatesberettiget og forpligtet sig til indenfor rimelig tid,at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigtnedslag i prisen, således at manglen må anses for at være endeligt afhjulpet.
Køber er kun berettiget til at hæve aftalen om køb af den pågældende vare, hvisAiR Pilates ikke har afhjulpet fejlen/manglen jf. ovenstående, og AiRPilateshar modtaget skriftlige meddelelse herom og minimum 30 arbejdsdageer forløbet.
 
Returnering af en vare bekostes af køber og skal ske inden for 14 dage framodtagelsen af varen. Efterkravsgebyr returneres ikke.
 
AiR Pilates's ansvar omfatter ikke fejl forårsaget af normal slitage.
 
Produktansvar
AiR Pilates er ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende lovgivningherom, men påtager sig ikke yderligere ansvar, end hvad der følger af loven.Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksisom erstatning, er derfor frabedt.Betaling/Levering

 
Betaling
Du kan enten betale med Dankort, Visa dankort, Visa Electron, Maestro, VPay, JCB, MasterCard og American Express. Kreditkort tillægges gebyr på 5 kr.mens der tillægges % gebyr på udenlandske kort afhængig af korttype, samt etgebyr til postvæsenet, ved betaling pr. efterkrav. Gebyrets størrelse variererafhængig af forsendelsestype, efter postvæsenets tariffer.
Straks efter bestilling og evt. betaling over Internettet vil du modtage enordrebekræftigelse via e-mail.
 
Levering
Levering anses for sket, så snart varen er udleveret fra lager til entenfragtmand eller Postdanmark.
AiR Pilates, påtager sig ikke noget ansvar for produktets stand eftertransport, eller transportens længde.
AiR Pilates vil for så vidt det er muligt levere den købte varer inden for 5dage efter købet er foretaget.
 
Fortrydelsesretten for købte varer er 14 dage.

Klippekort er personlige og kan ikke overdrages uden forudgående aftale med AiRPilates.


 

Købsbetingelser - Firmaer

 
Reklamationspligt
Hvis leverancen er i uoverensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køberindenfor senest 14 dage reklamere.
 
Fejl og mangler
For at påberåbe at en vare lider af fejl eller mangler, skal fejlen/manglenanmeldes til AiR Pilates så snart den er opdaget. Køber skal beskrive hvadfejlen/manglen består i, og på forlangende vise hvordan fejlen/manglen erforekommet. AiR Pilates er kun ansvarlig for fejl og mangler, der forekommerindenfor 2 år, efter salgstidspunktet.
 
AiR Pilates`s mangelansvar
Hvis det leverede ikke lever op til det aftalte, og forudsat at ovenståendeer opfyldt, har AiR Pilates berettiget og forpligtet sig til indenfor rimeligtid, at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give køber etforholdsmæssigt nedslag i prisen, således at manglen må anses for at væreendeligt afhjulpet.
Køber er kun berettiget til at hæve aftalen om køb af den pågældende vare, hvisAiR Pilates ikke har afhjulpet fejlen/manglen jf. ovenstående, og AiR Pilateshar modtaget skriftlige meddelelse herom og minimum 30 arbejdsdage er forløbet.
 
Retunering af en vare bekostes af kunden og skal ske inden for 14 dage framodtagelsen af varen. Efterkravsgebyr returneres ikke.
 
AiR Pilates's ansvar omfatter ikke fejl forårsaget af normal slitage.
 
Produktansvar
AiR Pilates er ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende lovgivningherom, men påtager sig ikke yderligere ansvar, end hvad der følger af loven.Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksisom erstatning, er derfor frabedt.


Betaling/Levering

 
Betaling
Du Modtager vedkøb en ordrebekræftelse og /eller kvittering, somindeholder detaljer om købet sammen med en faktura
 
Levering
Leveringsomkostninger varierer efter mængden af varer samt størrelse og vægt,hvorfor omkostningen afholdes af køber og derfor tilskrives fakturaen.
AiR Pilates, påtager sig ikke noget ansvar for produktets stand eftertransport, eller transportens længde. AiR Pilates vil for så vidt det er muligtlevere købte varer inden for 7 dage efter bestillingen. Ved køb afklippekort vil der blive åbnet for booking efter betaling er foretaget
 
Der er ingen fortrydelses- og returneringsret


 
© 2010/2018 AiR / Ann Rønde
Norddigesvej 4 - 8240 Risskov - info@airpilates.dk - www.airpilates.dk